Fundacja Seensownie

There seems to be an error with the player !

 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme
 • Lakme

GALERIA

Galeria Lakme

WIDEO

RADA HONOROWA FUNDACJI

Grzegorz Bayer

Grupa Operowa Lakme - Dyrektor Artystyczny (od pocz±tku jej istnienia).

Fundacja Lakme-Art - Fundator i Prezes Zarz±du 

grzegorz640¦piewak operowy [baryton], solista Teatru Wielkiego Opery Narodowej oraz Teatru Muzycznego Roma w Warszawie. Już od czasu studiów interesował się pedagogik± wokaln±. Od lat udziela lekcji ¶piewu. Reżyser i twórca o bogatym zmy¶le artystycznym.

Wykształcenie

Absolwent wydziału wokalnego-aktorskiego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem- 1987). Zadebiutował w partii Guglielma na scenie kameralnej warszawskiego Teatru Wielkiego w studenckim przedstawieniu Cosi fan tutte Mozarta (1984).

Osi±gnięcia

Solista Teatru Wielkiego Opery Narodowej i Teatru Muzycznego ROMA w Warszawie. ¦piewał m.in. w operach Rossiniego, Pucciniego, Verdiego, Paderewskiego, Bizeta, Moniuszki, Joanny Bruzdowicz, wyst±pił też z recitalem pie¶ni Gustawa Mahlera i Richarda Straussa. Współpracował z Warszawsk± Opera Kameraln±, gdzie wykonywał repertuar operowy i oratoryjny XVIII wieku (m.in. Pergolesi, Haendel).

Repertuar

¦piewa w kraju i za granic± (m.in. Niemcy, Francja, Węgry, Włochy, Hiszpania), zarówno repertuar operowy jak i oratoryjno-pie¶niarski. W swoim repertuarze posiada partie i arie z oper: Belliniego, Donizettiego, Verdiego, Mascagniego, Pucciniego, Czajkowskiego, Gounoda, Straussa, Mozarta, Bizeta, Masseneta i Moniuszki oraz wiele partii oratoryjnych Bacha, Mozarta, Haydna, Beethovena, Haendla, Schuberta, Brahmsa, Brucknera, Faure'go i Szymanowskiego. Szczególnym zainteresowaniem darzy lirykę XIX w. oraz niemieck± romantyczn± i neoromantyczn± pie¶ń.

NEWS

Koncert In Furore

Fundacja Lakme-Art zaprasza na inauguracyjny ko...

WiÄ™cej…
Sounds of Art

Fundacja Lakme-Art przedstawia cykl koncertów

alt

o...

WiÄ™cej…
Koncert Pur ti miro

Fundacja Lakme-Art zaprasza na drugi koncert

PU...

WiÄ™cej…
Koncert Ah!mio cor

Fundacja Lakme-Art zaprasza na trzeci koncert

A...

WiÄ™cej…
Koncert Stabat Mater

Fundacja Lakme-Art zaprasza na czwarty koncert

...
WiÄ™cej…

ARCHIWUM

Koncert "Wieczór z Mozartem"

24 maja 2015 r ? godz. 19

SCENA W MUZEUM

Muzeum...

WiÄ™cej…
Koncert "Barokowy Bukiet"

Koncert ?Barokowy Bukiet?

24 kwietnia 2015r ? g...

WiÄ™cej…
Koncert "STABAT MATER"

27 marca 2015 r. o godz 19.30 zapraszamy na kon...

WiÄ™cej…
Koncert Inauguracyjny

Zapraszamy 03.04.2014, g: 19:00 w Teatrze Stani...

WiÄ™cej…
Koncerty 30 i 31 maja 2013 r. w Szczawnicy

Tym razem LAKME za¶piewa w Szczawnicy.

Zaprasza...

WiÄ™cej…

REPERTUAR